Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Zomergroet

03/07/2019

Beste VIAG leden,

De vakanties doen hun intrede.

Dit is de laatste nieuwsbrief van de eerste helft van 2019.

Er is al veel gebeurd in 2019, met 2 belangrijke ALV's. Sinds de ALV van februari is Karen van der Linden onze nieuwe voorzitter. Tijdens de ALV van april zijn onze jaarstukken vastgesteld en was het een belangrijk moment rondom de samenwerking met IMG. Het Verenigingsplan voor de nieuw te vormen vereniging is vastgesteld.

Tijdens de Themadagen en regiobijeenkomsten zijn interessante onderwerpen besproken. Ingebracht door sprekers, maar ook zeker door jullie zelf! Door het delen van je eigen ervaring inspireer je collega's. Dat is ook wat VIAG wil zijn.

 

 

Een vereniging vóór en dóór leden, waar kennisdeling en samenwerken de basis vormt van onze vereniging!

Een aantal van onze werkzaamheden zijn niet direct zichtbaar. De kleine kijk in de VIAG keuken:

  • Onze adviesrol in verschillende landelijke overleggen, onder andere de “Taskforce Samen Organiseren” en “Vensters”
  • Voorbereidingen voor ons congres (3 en 4 november)
  • Verdere uitwerking van het verenigingsplan richting het transitieplan
  • Ondersteuning regio's
  • Ondersteunen Vakgroep Informatieveiligheid en Gegevensbescherming en de vakgroep Architectuur

Mocht je tips hebben voor onze vereniging. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van en interessant spreker. Maar ook als er een onderwerp is waarin je graag zou willen dat de vereniging zich verdiept dan horen wij dat graag. Zoals eerder gezegd, we zijn er  vóór en dóór leden.

Jullie tips en ideeën mag je mailen naar onze secretaris; manonebbers@viag.nl

 

Wij wensen jullie een fijne zomer,

 

Groet Antoinette, Karen, Manon, Paul en Peter namens het VIAG bestuur