Nieuw dossier ‘Open Overheid’

05-09-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Open Overheid heeft nu ook een plek op digitaleoverheid.nl. Het onderwerp raakt aan thema’s op deze website, zoals ‘Democratie’ en ‘Open Data’.

Een Open Overheid is van belang voor de verbinding tussen burgers en overheden. “Openheid is een kernwaarde van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Het draagt bij aan de controleerbaarheid van bestuur en zorgt ervoor dat goed geïnformeerde burgers invulling kunnen geven aan modern en actief burgerschap”, aldus minister Ollongren (BZK) in het Actieplan Open Overheid 2018-2020.

Digitale verbanden

Open Overheid en Open Data zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Open Data dragen bij aan een transparante, en dus een opener overheid.

De punten in Actieplan laten meer verbanden zien met digitalisering. Zoals is er bijvoorbeeld de standaard die wordt ontwikkeld voor het actiepunt ‘Open Wob’. Daarnaast is er een app challenge in het kader van het actiepunt ‘Open Besluitvorming bij provincies en gemeenten’. De winnende app verbindt stateninformatie met nieuwswebsites, zodat bijvoorbeeld inwoners meer achtergrondinformatie kunnen vinden over bepaalde besluiten.

Dossier Open Overheid

In het nieuwe dossier Open Overheid op deze website is meer informatie te vinden over Open Overheid en over het Actieplan Open Overheid. Ook zijn er verwijzingen naar tips voor degenen die zelf aan de slag willen met Open Overheid en Open Data.

Meer informatie

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig