Stijging ICT-kosten gemeenten zet door naar 84 euro

19-09-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Gemeenten geven in 2018 wederom meer uit aan ICT. De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 84 euro. Verdere digitalisering maakt dat gemeenten inmiddels 2,8 procent van hun begroting uitgeven aan ICT. Ook groeit het ICT-personeel bij gemeenten. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2019 van M&I/Partners uitgevoerd bij 35 gemeenten.

Digitalisering

“De stijgende ICT-kosten en personele bezetting zijn het gevolg van een toenemende focus op de toepassing van ICT in de dienstverlening van de lokale overheid”, geeft Anton van der Gaag aan, adviseur bij M&I/Partners. Digitalisering staat bij gemeenten steeds hoger op de agenda. Gemeenten worden ‘ICT intensiever’. Gemeentelijke taken worden vaker ontworpen op basis van ICT (zoals Omgevingswet) in plaats van ondersteund met ICT. Het is dan ook niet verrassend dat hierdoor een steeds groter deel van de gemeentelijke begroting naar ICT gaat. Inmiddels geven gemeenten 2,8 procent van hun begroting uit aan ICT. Personeel en software blijven de hoogste kostenpost. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 82 procent van de totale kosten. In 2005 was dat nog 69 procent.

Datagedreven werken om de dienstverlening aan medewerkers, inwoners en bestuurlijke besluitvorming te verbeteren, is een voorbeeld van het groeiend belang van digitalisering. “Wij zien in onze opdrachten gemeenten met data hun inzicht vergroten, bijvoorbeeld in de effectiviteit van beleid. Zowel in het fysieke als het sociale domein, maar ook in de bedrijfsvoering”, voegt Van der Gaag hier aan toe. “Ontwikkelingen als de Omgevingswet, smart city, common ground en regie bij de burger vragen ook steeds meer van de ICT-functie. De stijging in ICT kosten zal in de komende jaren dan ook doorzetten is onze verwachting”.

Kosten per inwoner

De gemiddelde kosten per inwoner voor ICT liggen twee euro hoger dan vorig jaar. Gemeenten, met een inwonertal boven de 100.000, zijn gemiddeld 89 euro per inwoner kwijt zijn aan ICT. Kleinere gemeenten zijn inmiddels gemiddeld 84 euro kwijt aan ICT, vorig jaar was dit nog 76 euro. Middelgrote gemeenten (met inwoneraantal tussen de 60.000 en 100.000) besteden met 78 euro per inwoner relatief het minst aan ICT, een trend die al enkele jaren zichtbaar is.

 

 

ICT-intensiever

De kosten voor ICT personeel stijgen met 5 procent. De totale omvang van het personeelsbestand bij gemeenten neemt al enkele jaren af. De omvang van ICT personeel daarentegen neemt toe. Zo neemt het aandeel van ICT personeel in de totale capaciteit ook toe. In 2018 bestaat bijna 8 procent van de capaciteit uit ICT personeel. In 2010 bedroeg dit nog 4,5 procent.

Uitbesteden van ICT

Gemeenten investeren in 2018 vooral in meer personele capaciteit van beheerfuncties. Vaak vullen gemeenten deze functies in met extern personeel. Krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds één van de redenen waarom gemeenten meer ICT uitbesteden of tijdelijk extern personeel inzetten. Daarnaast ontwikkelen softwareleveranciers meer in SaaS producten. Het aandeel software dat extern wordt beheerd is inmiddels meer dan 30 procent.

ICT Benchmark Gemeenten

Al meer dan tien jaar brengt M&I/Partners voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ICT-kosten in kaart. De ICT Benchmark Gemeenten geeft de deelnemers o.a. inzicht in de ICT-kosten (waaronder werkplek, personeel, software en infrastructuur), de kosten van ICT-diensten (waaronder hosting van applicaties en informatiemanagement) en inzicht in de volwassenheid van de ICT-dienstverlening. Bekijk dan www.mxi.nl/ictbenchmarkgemeenten.

Over M&I/Partners

M&I/Partners is een onafhankelijk ICT-adviesbureau, met ruim drie decennia ervaring en meer dan 100 kgedreven professionals sterk. M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT en kiezen voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde in de overheid en gezondheidszorg. M&I/Partners concentreert zich op de vertaling van de bedrijfsstrategie met behulp van ICT in al zijn facetten, naar een effectieve en efficiënte uitvoering. Dit omvat zowel het richten en besturen (strategisch), het inrichten en implementeren (tactisch) en het beheren en exploiteren van ICT. Wij staan voor oplossings- en resultaatgericht adviseren. Voor meer informatie zie www.mxi.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig