Standaarden in het digitaal stelsel Omgevingswet

07-10-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het digitaal stelsel Omgevingswet maakt gebruik van (verplichte) technische standaarden. Dit gebeurt om het stelsel zo toegankelijk mogelijk te maken. Voor nieuwe koppelvlakken zijn nieuwe standaarden ontwikkeld of nog in ontwikkeling. Dit zijn de volgende standaarden: STOP/TPOD, STTR en STAM.

Consultatie toepassingsprofielen Omgevingsvisie en Projectbesluit

Op 10 september is de standaard STOP/TPOD versie 0.98-kern opgeleverd. Onderdeel van dit pakket zijn twee toepassingsprofielen: de TPOD Omgevingsvisie en de TPOD Projectbesluit. Deze liggen van 11 september tot en met 11 oktober 2019 in consultatie.

Aanvullende review overige delen 0.98 Kern-versie

Formeel ziet de voorliggende consultatie ​van Geonovum niet op de andere profielen (o.a. omgevingsplan) of op de inhoud van de STOP-standaard versie 0.98 kern. Consultatie heeft eerder plaatsgevonden op de 0.97 versie. De 0.98 kern versie wijkt in de ogen van VNG echter substantieel af van de 0.97 versie. Gelet op de complexiteit en cruciale positie van deze standaard in het stelsel en de gevolgen voor onder meer gemeenten, achten wij een aanvullende review vanuit VNG op  STOP 0.98 kern op zijn plaats. Eventuele input voor deze aanvullende review, kunt u eveneens sturen naar onderstaand contactpersoon (in bijgevoegd excel-bestand).

 

Input gemeenten en rol VNG

Voor het verkrijgen van input op de TPOD's, het bundelen in een concept, het betrekken van diverse gremia voor een review, het verwerken van de reviewreacties en het indienen van een VNG/ VNG-R reactie op de consultatie, is gemeenten een beperkte doorlooptijd geboden. Voor VNG is deze werkwijze verre van ideaal, maar voor gemeenten is het van groot belang dat zij aan de consultatie deelnemen en hun input leveren.

 

Bijgaand treft u onze eerste bevindingen t.a.v. het toepassingsprofiel 'omgevingsvisie'.

De bevindingen t.a.v. het toepassingsprofiel 'Projectbesluit' en de aanzet voor onze conceptreactie op 0.98 kern volgt later in de week van 1 oktober.

Graag ontvangen wij uw input  omtrent het toepassingsprofiel 'omgevingsvisie', 'Projectbesluit' alsmede de reactie omtrent STOP 0.98 kern op uiterlijk op 9 oktober 2019, zodat we deze kunnen betrekken bij onze reactie richting Geonovum.

Planning

1 oktober  - 9 oktober:  uitzetten concept-reactie op TP Omgevingsvisie/ Projectbesluit door VNG voor review/ aanvullingen bij o.a. G4, G40, IMG100.000+ en VIAG

10 oktober - 11 oktober: verwerken reacties en indienen definitieve reactie TP Omgevingsvisie/ Projectbesluit, plus reactie op 0.98 kern door VNG namens gemeenten.

Voor meer informatie

Meer informatie over STOP/TP 0.98-kern versie vindt u hier:

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD

Meer informatie over de consultatie van Geonovum op de profielen omgevingsvisie en projectbesluit vindt u hier:

https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/consultatie-toepassingsprofielen-omgevingsvisie-en-projectbesluit

U kunt uw reactie sturen Jan van Langeveld van VNG Realisatie. Hij is bereikbaar op: jan.vanlangeveld@vng.nl Graag in de communicatie gebruik maken van de bijgevoegde reviewbestanden (excel).

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig