Beleidsbrief AI naar Tweede Kamer

31-10-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer een beleidsbrief over Artificiële intelligentie (AI) gestuurd. De brief geeft een overzicht van de kansen en risico’s van AI voor publieke waarden die gestoeld zijn op mensenrechten en beschrijft bestaande en toekomstige beleidsmaatregelen.

Tegelijkertijd met deze brief zijn het Strategisch Actieplan voor Artificiële intelligentie (SAPAI) en de brief Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid aan de Tweede Kamer aangeboden.

De brief is verstuurd mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. AI is een dwarsdoorsnijdend thema dat de verantwoordelijkheid van alle departementen raakt. In de brief staat dan ook beleid dat door verschillende departementen wordt ontwikkeld.

Kabinetsreactie

De beleidsbrief AI bouwt voort op de kabinetsreactie op het rapport van de Universiteit Utrecht over algoritmes en grondrechten, en is tot stand gekomen op basis van input van departementen, medeoverheden en wetenschappers. De brief is ook de kabinetsreactie op het rapport ‘Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ van het Rathenau Instituut. Hierin werd onder andere gepleit om beleid op dit onderwerp verdergaand te ontwikkelen. Daarnaast is het invulling aan de motie Van Dam en Van der Molen over digitalisering en publieke waarden uit 2018.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig