Update Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming

14-11-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Het borgingsproduct bevat criteria om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. Hiermee beoogt beogen we gemeenten concrete handvatten te bieden om een goede omgang met persoonsgegevens in de gehele organisatie te waarborgen. Het AVG borgingsproduct is verder verfijnd aan de hand van feedback van gemeenten en interne analyses.

In deze nieuwe versie (1.1) zijn de volgende onderdelen toegevoegd of aangepast:

  • De bronnen per maatregel zijn verbeterd en aangevuld. Vaak is het een verwijzing naar een AVG artikel, maar ook AVG overwegingen en, waar nodig, andere wetten zijn opgenomen. De bronnen staan in de bijlage (het Excel-werkbestand).
  • Vergelijking gemaakt met controls uit andere privacy frameworks en aanpassingen gemaakt in zoverre het relevant is voor gemeenten. Hiermee bouwt het borgingsproduct voort op bestaande best practices en wordt het verder toegespitst op de gemeentelijke sector.
  • Tabbladen instructie, definities en geïmplementeerd toegevoegd in het Excel-werkbestand.
  • Kolommen toegevoegd in het Excel-werkbestand om een audit op (een onderdeel van) de AVG te ondersteunen.
  • (Spel)fouten eruit gehaald en visuele aanpassingen om het makkelijk navigeerbaar te maken.

Volwassenheidsniveau’s: gemeenten gezocht

In een volgende versie van het borgingsproduct worden volwassenheidsniveau’s toegevoegd. Per criterium is het dan mogelijk om te bepalen waar uw gemeente momenteel staat en wat het ambitieniveau is. Ook worden acties toegevoegd om te bepalen hoe een volgend volwassenheidsniveau kan worden bereikt. Met een overzichtelijk diagram kunt u per thema het huidige niveau en het ambitieniveau zien. Mocht u interesse hebben om mee te denken in deze uitwerking dan kunt u zich aanmelden via privacy@vng.nl.

Overzicht privacy producten

Benieuwd naar welke producten er nog meer beschikbaar zijn op het gebied van privacy, klik dan hier.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig