Uw vergissing herstellen bij de overheid: een toolbox kan helpen

14-11-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Iedereen maakt wel eens een fout of vergeet iets. Als mensen zich vergissen in hun contact met de overheid, kan dit onvoorziene negatieve gevolgen hebben. Denk daarbij aan het opgelegd krijgen van boetes, het mislopen van voorzieningen waar je recht op hebt, of de problemen die gepaard gaan met het herstellen van zo’n fout. Mentaal en persoonlijk komen mensen daardoor soms ernstig in de knel.

Fout herstellen

Dit moet anders. Zeker nu steeds meer besluiten van de overheid geautomatiseerd genomen worden, is alertheid hierop belangrijk. Net als in het dagelijks leven normaal is, moeten mensen in staat zijn om een fout te (laten) herstellen bij de overheid. De menselijke maat moet hierbij voorop staan.

Toolbox

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt nu al ruimte aan overheden om vergissingen te (laten) herstellen. Om deze mogelijkheden opnieuw onder de aandacht te brengen is een drietal acties ondernomen:

  • Er is een toolbox ‘Maatwerk met de Awb’ ontwikkeld waarin de wettelijke ruimte voor het laten corrigeren van fouten gemaakt door burgers wordt beschreven.
  • Er is door Staatssecretaris Knops aan alle gemeenten een brief gestuurd met de oproep bij het herstellen van fouten van de mogelijkheden die de Awb biedt gebruik te maken. Daarmee roept hij hen op om waar mogelijk de menselijke maat toe te passen. De toolbox is daarin als eerste handreiking aan gemeenten aangeboden.
  • Daarnaast wordt een traject gestart om de toolbox nader uit te werken, te beproeven wat het betekent er mee te werken om deze inzichten vervolgens toe te passen in een concreet werkproces en om eventueel verbeteringen en aanvullingen te doen.

Vervolg in City Deal

De bedoeling is dat dit vervolgtraject het karakter krijgt van een Zogenaamde City Deal met een looptijd van tenminste een jaar. Er komt naar verwachting een nieuwe versie van de toolbox op grond van deze ervaringen aan het eind van 2020.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig