Tweede voortgangsrapportage Common Ground gepubliceerd

28-11-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Steeds meer gemeenten nemen het initiatief om gezamenlijk en met VNG de informatiekundige visie Common Ground te verwezenlijken. Om deze initiatieven en de voortgang ervan in beeld te krijgen en onder de aandacht te brengen geeft VNG elk kwartaal een voortgangsrapportage uit.

Componenten

De voortgangsrapportage toont het portfolio ‘Common Ground’ en geeft een beeld van lopende initiatieven, waarop belangstellende partijen kunnen anticiperen en aansluiten. Sinds de laatste rapportage in juli zijn verschillende nieuwe teams gestart. De teams geven een overzicht van hun activiteiten en planning voor de komende maanden en linkjes naar websites, developer pagina’s (github, gitlab) etc.

Nieuw in het Portfolio-overzicht zijn de zogenaamde componentenplaten waarin duidelijk te zien is aan welke componenten wordt gewerkt en welke al bruikbaar zijn voor andere initiatieven. In de legenda bij de platen is te lezen in welk stadium van ontwikkeling en/of hergebruik een component zich bevindt.

Evenementen

Om de vele belangstellende partijen zo goed mogelijk te betrekken en informeren, organiseren we regelmatig evenementen. In september organiseerden we het inmiddels derde Fieldlab Common Ground, waarvan op onze site een impressie te zien is.

Op onze evenementen zorgen we dat kennis en expertise beschikbaar is om mensen te informeren of op gang te helpen. Alle evenementen zijn te vinden in onze evenementenkalender.

Agile werkwijze

Binnen de Common Ground teams wordt ‘agile’ gewerkt. Het werken met deze aanpak maakt onvermijdelijk dat we een bijbehorend ‘Engels’ jargon introduceren. Voor de ingewijden meer dan logisch, voor de ‘leken’ even wennen. We zijn ons daarvan bewust. Het zoeken naar Nederlandse vertalingen levert echter een nog ingewikkelder en minder toegankelijk vocabulaire op. Vandaar dat we vasthouden aan terminologie die aan deze werkwijze verbonden is.​

Meer informatie is te vinden op www.commonground.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig