Doet u op 22 januari ook mee met PI-event Common Ground?

15-01-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Op 22 en 23 januari a.s. vindt het eerste Samen Organiseren Programma Increment (PI) Planning Event plaats van 2020, wederom op DEV.LOER in Utrecht.

Voor de werksessies in het middagprogramma kunt u zich aanmelden. Klik op deze link voor aanmelden

We willen graag een gevarieerde groep mensen, met een brede spreiding over typen gemeenten. Belangrijk is dat deelnemers bereid zijn mee te denken. Door hun kennis en ervaring in te brengen, zorgen we dat de ontwikkeling van Common Ground beter aansluit op wat voor gemeenten van belang is.

Het is een PI-event. In het middaggedeelte willen we vooral de ideeën op de drie onderwerpen presenteren en bij gemeenten toetsen op:

  • Bruikbaarheid: Ambitie helder? Uitwerking duidelijk genoeg compleet en consistent? Concreet genoeg voor toepassing in praktijk? Vertrouwen in resultaat?
  • Handelingsperspectief: Weet je als gemeente wat je nu kunt doen? Spreken we de goede doelgroepen aan? Is de toegevoegde waarde duidelijk?
  • Aanzet tot actie: kun je het verbinden met maatschappelijke opgaven gemeenten? Kun je een strategie ontwikkelen om het toe te passen? Weet je nu hoe je zelf kunt bijdragen?

Van deelnemers verwachten wij:

  • kennis en ervaring met een betreffend onderwerp;
  • het vermogen om deze onderwerpen en de actielijnen daarin te matchen met de praktijk van gemeenten;
  • een bijdrage te leveren om de onderwerpen te verrijken;
  • de intentie om betrokken te blijven bij de verdere uitwerking.

Programma
Op de eerste dag organiseren de verschillende teams demo’s voor hun stakeholders (in de ochtend). Daarnaast worden meerdere werksessies (in de middag) georganiseerd waar u zich voor kunt aanmelden.
Het programma voor die middag ziet er als volgt uit:


12.00 uur - 13.00 uur   Netwerklunch
13.00 uur - 13.45 uur   Presentatie Meerjarige transitiestrategie Common Ground door Raymond Alexander

De realisatie van Common Ground vraagt voor de komende jaren om focus en commitment van
bestuurders, gemeenten, ketenpartners en marktpartijen. Een succesvolle transitie is afhankelijk
van een samenhangende collectieve strategie en een routekaart. In deze meerjarige transitie-strategie zetten we de lijnen uit voor alle betrokken partijen (actoren), zodat zij kunnen beginnen met hun eigen veranderagenda.


13.50 uur - 14.35 uur  Common Ground: Marktconsultaties en aanbestedingen (Bas Baumann en Arnoud Quanjer van de basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden)

Marktpartijen hebben een belangrijke rol bij het realiseren van de visie Common Ground. Veel
gemeenten vragen zich af welke Common Ground eisen zij moeten of kunnen stellen aan markt-partijen. VNG Realisatie ontwikkelt daarvoor een standaardset met PvE-teksten en eisen die gemeenten kunnen gebruiken om in een inkooptraject marktpartijen te stimuleren de Common Ground principes toe te passen. Tijdens een interactieve workshop worden de ideeën die hier-voor intern zijn ontwikkeld gepresenteerd en getoetst bij de deelnemers.


of


13.50 uur - 14.35 uur  Volgende fase Portfoliomanagement en Community Common Ground (Bob van den Engel). Doelgroep: Product Owners

Common Ground community en portfolio komt in een nieuwe fase terecht nu steeds meer trajecten in ontwikkeling zijn en richting productie gaan. In deze sessie willen we bespreken wat wij als community CG nodig achten om een stap te groeien in volwassenheid:
• Waar en hoe adresseren we benodigde gezamenlijke features?
• Zijn er componenten waarop we standaardisatie verwachten en hoe gaan we dit oppakken?
• Kunnen we voor elk PI een aantal features benoemen die we allemaal opnemen in de planning?
• Hoe gaan we om met changes in componenten die we gezamenlijk gebruiken?


Locatie en aanmelden
Klik op deze link voor aanmelden voor deze werksessies via het aanmeldformulier. Het programma vindt plaats op DEV.LOER, Trindeborch (5de verdieping ) Catharijnesingel 55 in Utrecht


We hopen u in Utrecht te ontmoeten!

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig