Gebruikersonderzoek basisregistraties

04-02-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Om een beter beeld te krijgen van de tevredenheid van verschillende (potentiële) gebruikers van basisregistraties laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gebruikersonderzoek uitvoeren. Ook gemeenten zijn belangrijke gebruikers van verschillende basisregistraties. De oproep is dan ook om even de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen.

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit (het stelsel) van basisregistraties? Denk bijvoorbeeld aan adres- of gebouwgegevens (BAG), persoonsinformatie (BRP) of de digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd (BGT).

Als (potentiële) gebruiker kunt u deelnemen aan dit brede gebruikersonderzoek. Óók als u (de gegevens van) de basisregistraties niet kent of niet wenst te gebruiken, kunt u eraan deelnemen. Dan krijgt u slechts een beperkt aantal vragen voorgelegd. Het onderzoek moet aanknopingspunten bieden om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers.

Hoe verloopt uw deelname aan dit onderzoek?
Door op deze link (https://statisfact.3dsmx.com/access.idx?token=BYE2T6) te klikken, komt u bij de vragenlijst die u in ongeveer 15 minuten kunt doorlopen. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 28 februari invullen.


Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact. De verzamelde onderzoeksgegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, mail dan naar DISGEO@minbzk.nl onder vermelding van Onderzoek Gebruik Basisregistraties.

Meer informatie over het Stelsel van Basisregistraties?
Meer informatie over het Stelsel van Basisregistraties en de 10 verschillende basisregistraties is te vinden op de website over de Digitale Overheid.

Meer informatie over de doorontwikkeling van een aantal geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie is te vinden op de website van VNG Realisatie.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig