Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging

13-02-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Veel werk aan bewustzijn, systematische aanpak ontbreekt vaak

Samen met een aantal gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden is de IBD in de Expertgroep Verhogen Beveiligingsbewustzijn gestart met een verdere uitwerking van de Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging en de ontwikkeling van een HRM-aanpak, die kan helpen bij het borgen van de juiste acties in relatie tot bewustwording.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 30 januari jl. in Utrecht is met de deelnemers geïnventariseerd welke initiatieven rond het verhogen van het beveiligingsbewustzijn er al zijn in hun organisatie. Uit deze inventarisatie blijkt dat er veel verschillende initiatieven zijn, maar dat een systematische aanpak veelal ontbreekt. De expertgroep heeft als doel om bestaande initiatieven te verbinden aan de aanpak die beschreven is in de Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging. Daarvoor is het noodzakelijk om vanuit de CISO en de FG ook de verbinding te maken naar HRM en Communicatie.

Het startpunt voor de uitwerking van de systematische aanpak is het ontwikkelen van een HRM-strategie, gericht op informatiebeveiliging. Hoe kan bij werving en selectie, doorstroom en uitstroom van medewerkers de aandacht voor informatiebeveiliging worden gewaarborgd? Die vraag wordt van een antwoord voorzien met behulp van bij de deelnemers gehanteerde HRM-procedures. Op basis daarvan wordt een handreiking samengesteld die voor alle gemeenten toepasbaar is.

De volgende bijeenkomst van de expertgroep vindt plaats op 23 maart aanstaande. Deze activiteiten vallen onder module 3 Awareness van het ondersteuningspakket Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig