Online review MDTO – gestart op 1 april 2020

09-04-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het Nationaal Archief ontwikkelt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlandse Zaken (BZK/CIO Rijk) en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) een norm voor metadateren voor alle overheden: Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO). Om MDTO verder te verbeteren, hebben we uw hulp nodig. Dat kan door deel te nemen aan de online review.

Doe mee!

U kunt uw bevindingen aanleveren vanaf 1 april. Op die dag publiceren we conceptversies van een aantal modules ter review op het Kennisplatform Metadata, van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA). Reageren kan tot 1 mei 2020.

Onderwerpen van de review zijn:

  • het informatiemodel
  • het XML schema
  • de koppelvlakspecificatie.

Verwerken input

Ingediende opmerkingen worden verwerkt in een nieuwe versie van de modules. De tijd die hier voor nodig is hangt af van de aard en hoeveelheid van de opmerkingen.

De nieuwe versie van MDTO wordt in het najaar ter vaststelling aangeboden aan de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief. MDTO is dan een norm van het Nationaal Archief, bruikbaar voor de hele overheid.

Meer over MDTO

MDTO is de opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO) en vervangt tevens het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR). Meer informatie over de ontwikkeling van MDTO is te vinden in een recent artikel in Od-magazine, beschikbaar op de website van het Nationaal Archief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig