Voortgang Fusie proces

15-04-2020 • Geplaatst in Fusie VIAG en IMG 100.000+ en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

    

Uitkomsten transitiedag 6 maart
In de afgelopen periode hebben we jullie al geïnformeerd over de transitiedag. Deze is 6 maart gehouden in Utrecht. Onder leiding van Wout van Hamburg die ons als adviseur bij staat in dit fusietraject. De transitie dag is goed verlopen, vooraf hebben we vanuit de leden aanmeldingen gekregen niet alleen om mee te doen met de dag maar ook om trekker te zijn van de verschillende projectgroepen. Hierover zullen we jullie op korte termijn berichten. Op dit moment wachten wij op de feedback van de werkgroepen, een voorbeeld; hoe zou het nieuwe ledenbeleid eruit moeten zien, wat zijn de verschillen tussen de statuten maar vooral, hoe willen we graag dat de statuten er voor de nieuwe vereniging uitzien. Dit gaat voor een groot deel over het wettelijk spoort van de oprichting van de nieuwe vereniging. We krijgen nog een vervolg dit vervolg geeft jullie allemaal kansen om mee te denken over de inrichting van de nieuwe vereniging. We hopen dan ook dat zodra er weer mogelijkheden zijn en de maatregelen met betrekking tot het Corona virus worden versoepeld wij elkaar weer zien en we kunnen rekenen op jullie hulp om verder te gaan met de inrichting van de nieuwe vereniging. We laten jullie zo snel mogelijk weten waar en wanneer we dit gaan doen maar ook waar je tussentijds informatie kan vinden over de “opgeleverde producten” naar aanleiding van onze eerste transitiedag.
De voorgenomen fusie pagina op de VIAG website wordt in ieder geval bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is.

Het tweede spoor
Momenteel zijn we druk bezig met het voorbereiden van het tweede spoor voor de fusie. In dit spoor gaan we onder ander een communicatietraject opzetten. Dit moet ook weer een belangrijk fundament zijn voor onze nieuwe verening. We gaan (als we de eerste resultaten hebben van onze eerste transitie dag) werken aan voorstellen voor de ALV’s. We willen graag daar met jullie het gesprek voeren over mogelijke vraagpunten en keuzerichtingen.

Oproep voor een voorbereidingsgroep
We hebben vanuit diverse leden reacties ontvangen dat we oude denkbeelden niet de overhand moeten laten nemen in de discussie over de nieuwe vereniging. We hebben het idee om hiervoor een groep te formeren die meekijkt en borgt dat we vooral kijken naar wat we willen zijn en niet naar wat we al waren. Uiteraard kunnen we met elkaar delen wat de goede punten uit het verleden waren maar uiteindelijk willen we naar een nieuwe vereniging die vertegenwoordigd wat we nodig hebben. Een ander onderdeel wat we gaan oppakken is het belang van een goede ledenmandaat in de nieuwe organisatie. Deze groep zal de punten inventariseren en terugbrengen bij beide ALV’s om zo een neutrale grond te vormen voor discussie.

Tot slot
We zitten in dubio hoe we de leden actief kunnen informeren over de ontwikkelingen binnen het fusietraject. Hoe zorgen we ervoor dat de mening van de leden maximaal gehoord kan worden binnen het fusietraject. Hoe maken we nu die nieuwe vereniging die voor ons allemaal juist dat brengt wat we nodig hebben; aansluiting bij landelijke gremia, het uitoefenen van invloed, het vergroten van je netwerk, het uitwisselen van lessons learned op ontwikkelingen en opgaven of gewoon heel praktisch ook in deze tijd bijvoorbeeld; hoe werken jullie thuis en welke veilige middelen gebruik je hiervoor thuis. Om hier een eerste, belangrijke, stap in te zetten gaan we vanaf nu iedere maand een nieuwbrief uitbrengen over de stand van zaken met betrekking tot het fusietraject. We kunnen daarin van jullie hulp gebruiken, geef bij Niek en Karen aan hoe je graag wilt zien hoe je geïnformeerd wil worden! Indien je nog ideeën hebt of wilt helpen bij het vergroten van onze communicatiekanalen dan horen wij dat graag.  

Namens de besturen, Niek Hendriks en Karen van der Linden

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig