Meld u aan voor de Privacy (be)Spreekuren

07-05-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De IBD merkt dat er bij veel FG’s en PO’s behoefte is aan een moment om met elkaar te sparren en te overleggen over uiteenlopende thema’s. Na twee succesvolle eerste sessies op 31 maart en 1 april, organiseert de IBD daarom nu twee wekelijks interactieve bijeenkomsten via Zoom. De opzet is om met een groep van maximaal 50 FG’s en PO’s tegelijk ervaringen en kennis uit te wisselen. Vanuit de IBD haken een aantal Privacy- en Informatiebeveiligingsadviseurs (en andere sprekers) aan en leiden bepaalde thema’s in. In elke sessie staat een bepaald thema centraal, die bij de (geannuleerde) regiobijeenkomsten aan bod zouden komen. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de sessies!

Voor wie?

De IBD Privacy (be)Spreekuren zijn bedoeld voor alle gemeentelijke FG’s en PO’s. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp privacy en gegevensbescherming (functionaris gegevensbescherming en privacy functionarissen).

Thema’s

Hieronder een toelichting van de verschillende thema’s van de Privacy (be)Spreekuren:

Thema: “Corona & Privacy”

Voor wie er niet bij was bij de eerste sessies of voor wie graag weer aanhaakt, hebben we nog een be(spreekuur) met thema Corona en Privacy. Heeft u al specifieke vragen en onderwerpen die u wilt bespreken? Geef het door op het aanmeldformulier!

Thema: “Aansprakelijkheid in samenwerkingsverbanden”

Wie heeft welke rol en wie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de (niet-)naleving van de AVG?  Tijdens dit Privacy (be)Spreekuur wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op deze vragen binnen samenwerkingsverbanden met gemeenten en private partijen. Ook wordt een overzicht gegeven van vereiste (privacy)overeenkomsten met best practices voor (verleggen van) aansprakelijkheid. Wij nodigen u dus uit om voorbeelden aan te dragen van casussen waarbij onduidelijkheid bestaat over de (privacyrechtelijke) rol van uw gemeente en uw samenwerkingspartners.

Thema: “Zorg en veiligheid”

Wat mag en kan in het Zorg- en Veiligheidsdomein gedeeld worden en onder welke voorwaarden? In dit Privacy (be)Sreekuur bespreken we de grondslag voor gegevensdeling over de verschillende domeinen heen (bv. Aanpak radicalisering/wijkteams/Zorg en veiligheid/Ondermijning). Daarnaast gaan we in op wat de VNG doet om richting te geven in hoe en wanneer er welke informatie gedeeld mag worden. Verder bespreken we wat de aankomende nieuwe wetgeving voor het delen van gegevens betekent. Hoe gaat die wetgeving de witte vlekken dichten?

Thema: “Big Data en Open Data”

In dit (be)spreekuur gaan we in op de privacyaspecten en uitdagingen van Big Data, Open Data en kunstmatige intelligentie (AI). Welke mogelijkheden en risico’s zijn er nu en in de toekomst voor gemeenten? Hierin bespreken we met een open data expert wat er allemaal kan en gebeurt en de juridische richtlijnen daarbij, dus bereid u voor op een interessante en open discussie.

Aanmelden als deelnemer?

Aanmelden kan via de aanmeldingsformulieren hieronder. Het is mogelijk om bij meerdere sessies aanwezig te zijn.

Bij de IBD Privacy (be)Spreekuren is ruimte voor maximaal 50 personen, wees er dus snel bij. Op het aanmeldformulier kunt u gerichte vragen en onderwerpen doorgeven die u wilt bespreken. Dan gaan we daar verder op in bij de digitale bijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u direct een ontvangstbevestiging en een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een mail met gegevens om toegang te krijgen tot de sessie.  

Vragen?

Heeft u vragen over dit spreekuur, of heeft u geen bevestiging van uw aanmelding per e-mail ontvangen, neem dan contact op via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet en hopen u te mogen verwelkomen bij onze virtuele IBD Privacy (be)Spreekuren!

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig