Nathan Ducastel: “Intern verbinden, extern versterken”

02-07-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Nathan Ducastel is vanaf 19 juni directeur-bestuurder van VNG Realisatie. Hij combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige rol bij de VNG als directeur Beleid voor het onderdeel informatiesamenleving. “Ik ben enthousiast om invulling te geven aan de combinatie van beleid en uitvoering.”

Nathan Ducastel werkt sinds 2017 bij de VNG en was vanaf het begin nauw betrokken bij het portfolio van VNG-R. Hij woont in Amsterdam met zijn partner en 9-jarige zoon, twee katten en - op dit moment - drie ‘opvangkittens’. Zijn woning is bijzonder: een woonboot. “Dat is zeker op deze warme dagen heel fijn. We springen zo van de boot het water in!”

Waarom heb je de stap naar VNG Realisatie gezet?

“Omdat de combinatie van beleid en uitvoering mij aanspreekt. Vanuit deze duofunctie kan ik tegelijkertijd bezig met waar de samenleving naartoe beweegt, welke beleidsinterventies nodig zijn en hoe we gemeenten in hun dagelijkse praktijk kunnen ondersteunen in hun uitvoering. Daarbij verandert digitalisering het uitvoeringsproces grondig: dingen worden mogelijk die voorheen niet konden. Ik ben ervan overtuigd dat je die ontwikkelingen en mogelijkheden in de uitvoeringspraktijk moet verbinden met beleidskeuzes, want anders lopen we als overheid vast. Daarom ben ik enthousiast over deze nieuwe functie, omdat ik hierin beleid, uitvoering en de gevolgen van digitalisering combineer.

Daarnaast was het ook een heel praktische keuze. Het is coronatijd, er is veel onzekerheid, Leonard Geluk is net begonnen als algemeen directeur VNG, er komen verkiezingen aan… we hebben kortom behoefte aan continuïteit en daarom wilden we dit binnen de directie oplossen. Ik werkte al veel samen met VNG-R en heb digitalisering in mijn bloed. Het was logisch om het op deze manier in te vullen. We hebben afgesproken dat ik dit in ieder geval een jaar ga doen en mij bezig zal houden met de werving van een nieuwe directeur.”

Waar ga je op inzetten als directeur van VNG Realisatie?

“We willen als VNG onze leden zo goed mogelijk bedienen, daarvoor hebben we sinds kort een nieuwe statutaire functie: de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). En een Taskforce Samen Organiseren. VNG Realisatie vervult daarin een sleutelrol. Ik wil de verschillende onderdelen van de VNG nóg meer met elkaar verbinden om de meerwaarde voor onze leden te vergroten. Door de opgaven van gemeenten als totaliteit te aanschouwen en daarvoor de verschillende capaciteiten, kennis en ervaring die we binnen de VNG hebben optimaal in te zetten. We hebben VNG-breed een sterk palet aan kennis van de uitvoeringspraktijk, beleid, besturing en politiek. De afstemming en samenwerking daartussen zie ik als een gezamenlijke opgave die we als VNG, en dus ook als VNG-R, hebben.”

Wat is de belangrijkste opgave voor VNG Realisatie de komende tijd?

“Dat we de dingen die we bij VNG-R doen en waar we aan werken ook beargumenteren vanuit de maatschappelijke en bestuurlijke realiteit van gemeenten. Veel van wat VNG-R doet vindt plaats ‘onder de motorkap’, maar het dient allemaal het doel gemeenten beter te laten functioneren. Zodat wat de politiek beslist, goed uitvoerbaar is. Als er bijvoorbeeld een besluit wordt genomen voor een bepaalde aanpak van problematische schulden en gemeenten kunnen dat niet uitvoeren omdat hun IT-landschap dat niet mogelijk maakt, dan loopt het vast in de uitvoering. Daar hebben burgers last van. En dan wordt het ook een bestuurlijk punt.

Die vertaling naar uitvoerbaarheid en uitvoeringskwaliteit moeten wij steeds maken. In alle fases van het beleids- en uitvoeringsproces. Want ook al lijkt het onder de motorkap: uiteindelijk raakt het de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke realiteit. Neem bijvoorbeeld Common Ground waar die vertaalslag nu is gemaakt voor het Huishoudboekje en de Registratie Vakantieverhuur. Daarnaast wil ik eraan bijdragen dat we het volle potentieel van de VNG beter benutten en er samen voor zorgen dat alle leden hun contributie en bijdrage aan de GGU met plezier betalen. Dat ze graag meedoen en gebruiken wat we samen met gemeenten maken. Dat is best lastig, want wanneer weet je dat iets breed door de leden wordt gedragen?

We kunnen dat onder meer afmeten aan de deelname van gemeenten aan projecten en de afname van onze producten. We kunnen ook de gezamenlijke governancestructuur die we hebben nog beter benutten: de VNG-commissies, de colleges, de Taskforce Samen Organiseren en de koepelorganisaties waar we mee samenwerken. Ik zou het mooi vinden als we vaker een gesprek met onze leden hebben over wat wij doen en waar zij behoefte aan hebben, bijvoorbeeld via informele ledenconsultaties. Ik wil de band die we met onze leden hebben verder versterken. Intern verbinden, extern versterken: daar ligt mijn focus op.”

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig