Cybersecuritybeeld Nederland 2020: Digitale risico’s onverminderd groot

20-08-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hebben het Het Cybersecuritybeeld Nederland 2020 gepresenteerd.  In het rapport constateren zij dat digitale risico’s onverminderd groot zijn en dat er een permanente digitale dreiging is in Nederland.  Daarnaast blijkt dat de digitale weerbaarheid van (overheids) organisaties nog niet overal op orde is en dat het vergroten daarvan van essentieel belang blijft.

Impact

Digitale risico’s staan niet los van andere risico’s. De coronacrisis laat zien hoe groot de impact van een crisis kan zijn op de gehele samenleving. Een combinatie van een grootschalig cyberincident en bijvoorbeeld de corona-pandemie kan grote gevolgen hebben. Digitalisering van de maatschappij kan oplossingen bieden voor een dergelijke crisis maar  grootschalige digitale uitval kan ook forse schade aanrichten.

Vergroten weerbaarheid

Het vergroten van de digitale weerbaarheid blijft van belang. Toch hebben bedrijven en (overheids)organisaties die weerbaarheid niet altijd op orde. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor cyberincidenten. Ook ontbreekt een compleet en scherp beeld van de digitale weerbaarheid van Nederlandse vitale processen. Sommige instellingen zijn voldoende in control, andere niet. De digitale weerbaarheid van ministeries en sommige Rijksorganisaties blijft een punt van aandacht.

Wellicht ook interessant voor u:

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig