Nog weinig “slimme” toepassingen in kleinere gemeenten

02-09-2020 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

‘Grote gemeenten zijn duidelijk al een stap verder met smart city-toepassingen en hebben vaak specifiek beleid of kaders opgesteld over waar deze toepassingen aan moeten voldoen’, zegt senior inspecteur Anna Maj Drenth van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die alvast enkele eerste bevindingen van het lopende onderzoek deelt. ‘Kleinere gemeenten lijken nog maar weinig ‘slimme’ toepassingen in te zetten.’ Verder maakt de AP zich zorgen over de inzet van slimme toepassingen in de bestrijding van het coronavirus.

Verzameld en gecombineerd

Overheden zoeken steeds meer naar datagedreven oplossingen voor maatschappelijke kwesties. (Onlangs waarschuwden een lector en een provincieadviseur nog voor de gevolgen voor de digitale vrijheid.) Er worden (persoons)gegevens verzameld en gecombineerd en het is daarom belangrijk dat overheidsorganisaties vroegtijdig stilstaan bij de grondrechten en keuzevrijheid van mensen.

Steeds meer registratie

‘Je verwacht een zekere mate van anonimiteit als je op straat loopt’, zegt Drenth, ‘maar in werkelijkheid hangen er steeds meer camera’s en sensoren van gemeenten en bedrijven die je registreren of volgen, soms zonder dat je het meteen door hebt.’

Hoge restrisico's

Als een gemeente van plan is om een smart-citytoepassing in te zetten voor een evenement dan moeten tijdig de risico’s in kaart gebracht worden. ‘Bij hoge restrisico’s mag de gemeente namelijk niet starten met de gegevensverwerking totdat de AP hierover een advies heeft gegeven’, zegt senior inspecteur Gerald Hopster.

Actueel houden

Gemeenten moeten de privacyrisco’s van gegevensverwerking inschatten door een data protection impact assessment (DPIA) te maken. Een van de redenen voor het AP-onderzoek is om de DPIA als middel te stimuleren en om de gedane DPIA’s te onderzoeken. Ze moeten ook actueel gehouden worden. ‘Je kunt je afvragen of een DPIA uit 2016 bijvoorbeeld niet opnieuw moet worden bekeken’, zegt Hopster. ‘Het uitvoeren van een risicobeoordeling is een doorlopend proces.’

Corona

Slimme toepassingen worden ook gebruikt bij de bestrijding van het coronavirus, maar ‘de AP maakt zich echter wel zorgen over de toepassingen die gericht zijn op het handhaven van de veiligheidsregels’, staat in het rapport. ‘Het in kaart kunnen brengen van de bewegingen van individuen brengt grote privacyrisico’s met zich mee.’ De crisis zorgt er ook voor dat het onderzoek meer tijd in beslag neemt: de resultaten zullen na de zomer worden gepubliceerd.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig