Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

“Agenda’s verbinden om daarna samen te kunnen versnellen”

06/10/2020

 

Maarten Schurink, secretaris-generaal van BZK

NL Digibeter stimuleert de innovatie van de digitale overheid zonder een centrale rol op te eisen voor het ministerie van BZK. Samenwerking tussen BZK en andere partijen is dus essentieel.

NL Digibeter is een beleidsagenda die we samen met andere overheden hebben opgesteld en continu actualiseren. We kunnen deze agenda natuurlijk niet alleen realiseren, zoiets lukt alleen samen met andere partners. Wel kunnen we als ministerie richting geven door de beleidskaders en randvoorwaarden vast te stellen, en door de visies van alle organisaties bij elkaar te brengen.” Aldus Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een interview in het vakblad inGovernment.

3 grote thema’s

Volgens Schurink wordt er ‘gekoerst’ op 3 grote thema’s:

  • Meer regie op gegevens, waarbij burgers bijvoorbeeld via Mijn Overheid meer inzicht krijgen in welke organisaties welke gegevens voor welk doel gebruiken.
  • Verbeteren we het stelsel van basisregistraties. Daarbij staan betrouwbaarheid en de onderlinge samenhang van de gegevens centraal.
  • Digitale identiteit. “We moeten ons daarbij richten op het bieden van generieke voorzieningen en randvoorwaarden waarbinnen de dienstverlening van alle partijen kan worden ingericht. We proberen te werken vanuit de opvatting dat we eerst de agenda’s moeten verbinden om daarna samen te kunnen versnellen”, aldus Schurink.