Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Succesvolle kennissessie Regie op Gegevens

16/02/2021

Uit een online kennissessie over het onderwerp Regie op Gegevens blijkt dat het onderwerp ‘leeft’ bij de verschillende stakeholders.  Tijdens de bijeenkomst discussieerden de aanwezigen over een rapport dat onlangs werd gepresenteerd met de titel: “PDM landschap 2020, Regie op gegevens in Nederland“. Het rapport geeft een overzicht van initiatieven, verschillen binnen sectoren en geeft concrete aanbevelingen voor de toekomst.

Kennissessie

Tijdens de kennissessie luisterden 118 aanwezigen naar de presentatie van onderzoeksbureau Innovalor. Daarna volgde een gesprek. Aanwezigen konden reageren op enkele stellingen. Zoals ‘Vooruitlopend op de European Data Governance Act moet er een NL Data Deel-regeling’ komen. Van de 46 aanwezigen die meestemden over deze stelling, waren 30 het met deze stelling eens. Of  ‘Goede bedoelingen zijn niet genoeg om tot een afsprakenstelsel te komen’. Ook deze stelling kon op veel steun rekenen.

Meer weten?

De eerstvolgende RoG bijeenkomst is op 9 februari. Dan verzorgen De Blauwe Knop en het programma Regie op Gegevens (RoG) gezamenlijk de sessie ‘Doordacht Data Delen’ tijdens de Conferentie Nederland Digitaal. Daarnaast is de  3e editie van het magazine DEEL! uitgegeven. In deze editie zijn interessante interviews en artikelen te vinden. Bijvoorbeeld over het programma Toekomst Gegevensuitwisseling werk en inkomen (TWI) en over Zorgeloos Vastgoed. Maar ook over het klantonderzoek dat Mens Centraal in uitvoering heeft. Lees het gehele magazine via de Pleio omgeving van Regie op Gegevens. 

Wellicht ook interessant voor u: