Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digital is niet altijd duurzaam

02/03/2021

Overheden zouden bij aanbesteden, concessie- en vergunningverlening van digitale diensten meer eisen moeten stellen aan het inzetten van data voor duurzaamheid. Voor de gevolgen van digitale technologie en datagebruik voor de duurzaamheid is nog te weinig aandacht. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in een advies over digitale duurzaamheid.

Sturen

De verdergaande digitalisering van de samenleving maakt veel productieprocessen efficienter, maakt informatie en goederen voor meer mensen bereikbaar, en brengt gemak en welvaart. Maar het betekent niet dat digitalisering ook automatisch meer duurzaamheid brengt, betoogt de Raad. Het kan ook leiden tot meer consumptie, meer gebruik van grondstoffen en een toename van broeikasgassen en afval. De overheid moet daar meer actief in sturen.

Verslimmen

Dat kan door als overheid zelf vaker digitale technologie en data in te zetten in het duurzaamheidsbeleid. Zo kan de overheid digitale alternatieven voor vervuilende activiteiten, zoals thuiswerken in plaats van woon-werkverkeer te stimuleren. Maar ook het ontwikkelen van standaarden in dataverzameling, die ervoor zorgt dat verschillende data met elkaar kan worden vergeleken en kan zorgen voor een duurzamer beleid. Een voorbeeld daarvan is het verzamelen van gebruikersdata over het energieverbruik van huishoudens om het elektriciteitsnetwerk te verslimmen.

Greep

Omdat digitale platformen, waar gebruikersdata en data over vraag en aanbod van goederen, locatie en reisgedrag wordt verzameld, een steeds centralere rol spelen, moet de overheid meer greep krijgen op de effecten die deze platformen hebben op de leefomgeving. Dat kan door meer duurzame eisen en randvoorwaarden te stellen aan de platformen, zoals nu ook al gebeurt met privacywetgeving.

Openbare ruimte

Ook decentrale overheden spelen een rol. Gemeenten doen aanbestedingen, verlenen concessies en vergunningen voor digitale diensten of het verwerken van data. Daarbij kan een overheid ook meer eisen stellen aan het gebruik van de data uit de fysieke leefomgeving, om die in te kunnen zetten bij een verdergaande verduurzaming. Een voorbeeld is de data die afkomstig is uit sensoren in de openbare ruimte, of digitale data over het materiaalgebruik uit de bouw of sloop van een gebouw.

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal