Invoering Wet digitale overheid vertraagd

11-03-2021 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter • 0 Reactie

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel digitale overheid (WDO) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van BZK een wetswijziging zal indienen. Met deze zogeheten ‘novelle’ wordt privacybescherming steviger in de wet verankerd.

Veiliger inloggen

Er komt een wettelijk verbod op het verhandelen van gegevens en de principes ‘privacy by design’ en ‘open source’ worden in de wet opgenomen. Hierdoor wordt inloggen bij de overheid veiliger en betrouwbaarder. Dit blijkt uit de memorie van antwoord bij wetsvoorstel digitale overheid, die op 19 februari naar de Eerste Kamer is gestuurd.

Wet voorlopig niet in werking

De aangekondigde wijziging betekent dat de Wet digitale overheid voorlopig niet in werking zal treden. De novelle wordt namelijk, na behandeling in de ministerraad voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna volgt nog behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Dit neemt de nodige maanden in beslag.

Meer informatie

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig