I-strategie Rijk 2021-2015

08-09-2021 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

In deze I-strategie 2021-2025 staan de gezamenlijke prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO's) van het rijk voor de informatievoorziening. Iedere prioriteit is uitgewerkt in een aantal actiepunten.

Download 'I-strategie Rijk 2021-2015' PDF document | 128 pagina's | 6 MB Beleidsnota | 06-09-2021 (rijksoverheid.nl)

Kamerbrief I-strategie Rijk 2021-2025 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig