Kijkje achter de schermen van: Architectuur & Standaarden ‘Applicaties waar je niet van af wilt versus waar je niet vanaf kunt’

16-09-2021 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

 

Wie zijn jullie in het kort?
“Edwin Coster, sinds 2013 applicatiearchitect en Rita Berghuis, sinds 2018 informatie-adviseur van de gemeente Delft.” 

Wat is er bij jullie gebeurd? 
“Sinds 2018 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van API's voor Zaakgericht werken (ZGW). Delft is ook één van de gemeenten die Open Zaak liet maken, de eerste productiewaardige implementatie van API’s voor ZGW. Om de beweging naar Common Ground in te zetten, wilden wij daarna onze nieuw aangeschafte VTH-applicatie (voor Vergunning, Toezicht en Handhaving), aansluiten op Open Zaak.” 

Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? 
“We hebben Open Zaak geïmplementeerd en een koppeling gebouwd tussen de VTH-toepassing en Open Zaak voor zaakgerichte gegevens.”

Wat beweegt jullie in dit project? 
“Wij geloven in de visie van Common Ground en het 5-lagenmodel. Het kan ons helpen met het creëren van een ICT-landschap dat bestaat uit applicaties waar we niet vanaf willen, in plaats van applicaties waar we niet vanaf kunnen. Wij krijgen veel energie van de mogelijkheden die Common Ground en het 5-lagenmodel bieden en het waarmaken van onze visie daarop.”

Waar liepen jullie tegenaan? 
“De bestaande wereld bleek moeilijk te combineren met de nieuwe. Bij de aanbesteding hadden we als eis opgenomen dat de VTH-toepassing gebruik moest maken van Open Zaak als enige en authentieke bron voor zaakgerichte gegevens. In de praktijk bleek echter dat de VTH-toepassing alleen kon werken als ze zelf ook zaakgegevens opsloeg. Nagenoeg alle zaakgerichte gegevens worden nu dus nu niet ontsloten bij de bron, maar met elkaar gesynchroniseerd. We hebben in de bestaande markt nog te maken met gebrekkige kennis van en ervaring met het implementeren van de principes van Common Ground.”

Wat zijn leerpunten voor anderen?
“Delft heeft het aangedurfd om als eerste gemeente in productie te gaan met Open Zaak in combinatie met VHT. Dat voelt als pionieren en daar hebben we ontzettend veel van geleerd. Het is nog steeds een ontdekkingsreis met gebruik van producten en standaarden die nog worden doorontwikkeld en een volledig landschap dat nog moet ontstaan. Je bent dus niet in één keer klaar.”

Tips en tricks voor andere gemeenten? 
“Het afspreken van een standaard is één, maar zorg dat de consequenties van het invoeren van die standaarden in het aanbestedingstraject ook duidelijk genoeg beschreven staan.  Zolang het werken volgens de principes van Common Ground nog geen gemeengoed is, moet een gemeente het bouwen van de koppelingen strak regisseren (strakker dan wij nu hebben gedaan) en zich nadrukkelijk bemoeien met het ontwerp, de documentatie en het beheer van die koppeling.  Bij het koppelen van applicaties die ontwikkeld zijn volgens de principes van Common Ground verwachten wij minder problemen, omdat daar het werken met API’s en het bevragen bij de bron al zijn ingebouwd. De gestandaardiseerde onderste lagen van Common Ground zijn dan het fundament waar een applicatieleverancier op los kan gaan.”

Waar vindt de geïnteresseerde meer info over het project? 
“Mail ons! via het contactformulier van gemeente Delft!” 

Meer informatie over de API standaard en hoe deze te implementeren: 
Common Ground 
5 lagen model 
Gemma online

Bron: Nieuwsbrief VNG realisatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig