Eerste Kamer akkoord met Wet open overheid

14-10-2021 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter • 0 Reactie

De Eerste Kamer heeft de Wet open overheid (Woo) aangenomen. De wet treedt naar verwachting uiterlijk 1 juni 2022 in werking. Het kabinet moet dan het initiatiefwetsvoorstel eerst nog bekrachtigen. De wet gaat gelden voor alle  bestuursorganen (overheidsorganisaties, inclusief Eerste en Tweede Kamer).

De Wet open overheid, een initiatief van Tweede Kamerleden Snel (GroenLinks) en Sneller (D66), vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo geeft iedereen het wettelijk recht op toegang tot publieke informatie.

Actieve openbaarmaking

Een ander belangrijk verschil met de wob is actieve openbaarmaking. De overheid heeft nu een wettelijke plicht om informatie te leveren op verzoek (de wob-verzoeken). De Woo verplicht de overheid tot actieve transparantie.

PLOOI

Informatie zal centraal worden gepubliceerd op Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Dat platform is naar verwachting vanaf 1 januari 2023 operationeel met de eerste categorieën informatie. In de jaren daarna wordt het verder gevuld. Ook decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) gaan daar hun informatie plaatsen.

Contactfunctionaris en onafhankelijk adviescollege

De Woo introduceert nog een aantal andere maatregelen om de openbaarheid van de overheid te vergroten. Elke overheidsorganisatie krijgt een contactfunctionaris. Deze helpt mensen bij hun vragen over informatie en het zoeken en vinden van de juiste informatie. Daarnaast komt er een onafhankelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit college zal gevraagd en ongevraagd adviseren over openbaarheidsbeleid en informatiehuishouding en bemiddelen bij informatieverzoeken die niet naar tevredenheid verlopen.

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig