Gemeenten kopen steeds meer software als dienst in

14-10-2021 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VIAG door Renk Ruijter

Steeds meer software wordt door gemeenten als dienst ingekocht. 35 procent, blijkt uit de jaarlijkse ict-benchmark van M&I/Partners, en het adviesbureau verwacht dat dat percentage binnen een paar jaar naar 60 procent zal stijgen. ‘De verwachte personele impact die wordt toegeschreven aan outsourcing is nog nauwelijks te zien in de benchmarkcijfers.’

Hogere kosten

Door infrastructuur in te kopen als beheerde dienst ontzorgen gemeenten zich, maar het zorgt vaak voor hogere kosten, want markpartijen willen winst maken en rekenen risico en btw door. De verwachting is ook dat er een verschuiving van beheerfuncties komt (mensen die de eigen ict beheren) naar regiefuncties (mensen die regie hebben over ingekochte ict). Het adviesbureau ziet die die verschuiving nauwelijks terug in de cijfers, maar verwacht dat dat in de komende vijf jaar wel gaat gebeuren. 

Infrastructuurkosten

De gemiddelde ict-kosten per inwoner stegen in 2020 van 86 euro naar 93 euro, blijkt verder uit de benchmark. De softwarekosten en ict-personeelkosten volgen de trend en stijgen licht met 1 en 2 euro per inwoner, respectievelijk, maar de infrastructuurkosten stijgen tegen de trend in met 4 euro per inwoner. Dat komt voornamelijk door investeringen in kwaliteit en continuïteit. 

Datacenters

M&I/Partners schat dat in 2020 zo’n 3 euro per inwoner aan extra kosten zijn gemaakt om de versnelling onder druk van de coronacrisis te faciliteren. Laptops en tablets werden aangeschaft, de kosten voor mobiel bellen stegen en in veel gevallen zijn er extra kosten bijgekomen door de opslagcapaciteit van het datacenter te verhogen. De verwachting is dat de extra kosten de komende jaren nog blijven. 

Redundant

De opslagcapaciteit, het onderdeel dat het grootste aandeel had in de stijging van infrastructuurkosten, verdubbelde: van gemiddeld 3 euro per inwoner in 2019 naar 6 euro in 2020. Een verklaring hiervoor is dat veel gemeenten de datacenters redundant (dubbel) zijn gaan uitvoeren, wat extra kosten met zich meebrengt. Sommige gemeenten nemen dit ook als dienst af.

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig