Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM)

11-11-2021 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) is een programma van VNG, UWV en het ministerie van SZW. Doelstelling is om mogelijk te maken dat gemeenten, UWV, WSP’s, SW-bedrijven, re-integratiebureaus en private partijen elkaars profiel- en vacaturegegevens (matchingsgegevens) kunnen benutten. Om meer matches te kunnen maken, mensen aan betaald of onbetaald werk te helpen, over regio- en organisatiegrenzen heen. En daarmee de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren.

Op 28 oktober jl. heeft er een webinar plaatsgevonden. Dat ging over die aansluiting op VUM en is dus ook heel relevant voor VIAG en de leden/ achterban.

U kunt dat hier terugvinden: https://www.samenvoordeklant.nl/aansluiten-op-vum-wanneer-en-hoe.

Zie ook het artikel in iBestuur van 10 november jl.: https://ibestuur.nl/partner-vng-realisatie/zo-kan-straks-aangesloten-worden-op-vum

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig