Innovatie voor meer participatie en betere dienstverlening

25-11-2021 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Hoe kan de overheid technologie inzetten om burgers te laten participeren in het politieke debat? Wat kunnen robots bijdragen aan mensgerichte dienstverlening?

Benieuwd naar de antwoorden? De Rijks Innovatie Community (RIC) organiseert hierover digitale bijeenkomsten op 17 en 18 november.

Democratie

Lokale overheden, bijvoorbeeld gemeenten, zoeken naar effectieve en laagdrempelige manieren om met burgers in gesprek te gaan en consensus en draagvlak te vinden. In de bijeenkomst op woensdag 17 november(externe verwijzing) hoor je meer over de ervaringen van Amsterdam en Groningen met Polis(externe verwijzing). Dat is een opensource platform dat werkt met innovatieve technologie en kunstmatige intelligentie om discussies met duizenden deelnemers te begeleiden, standpunten te nuanceren en consensus naar boven te halen.

Robots, voor mensgerichte dienstverlening

Donderdag 18 november(externe verwijzing) organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid en de RIC een innovatielezing over de ervaringen met RPA: robotic process automation. RPA is een softwareoplossing die gestandaardiseerde handelingen automatiseert. RPA heeft bijgedragen aan betere dienstverlening van het Shared Service Center DJI. SSC DJI(externe verwijzing) levert diensten op het gebied van bedrijfsvoering aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND).

Over de Rijks Innovatie Community

De Rijks Innovatie Community(externe verwijzing) is het innovatienetwerk van de rijksoverheid. “Het is de doelstelling van de RIC om van elkaar te leren en inspiratie op te doen om een nog betere en innovatievere rijksoverheid te creëren.”

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig