Uniformer en beter samenwerken met API’s

24-02-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

25 januari ondertekenden 7 overheidsorganisaties een overeenkomst waarin staat hoe ze met REST-API’s de digitale overheid uniformer en zo beter willen laten samenwerken.

Logius, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (beide namens het ministerie van BZK), Geonovum, Forum Standaardisatie, het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zetten hun handtekening onder de intentie-overeenkomst(link naar andere website).

Wat zijn en doen (REST-) API’s?

API’s (Application Programming Interfaces) doen voor applicaties wat websites voor mensen doen. Een website presenteert informatie aan mensen, een API maakt gegevens beschikbaar voor andere applicaties. Een van de meest voorkomende API’s is de REST-API. Met een (REST-)API krijgen de systemen van afnemers vrijwel real-time toegang tot de actuele status van informatie. Een voorbeeld: navigatiesystemen kunnen direct informatie raadplegen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) via de API van het Kadaster.

Veiliger en efficiënter

De ondertekenaars willen bereiken dat de digitale overheid gegevens en data veiliger en efficiënter uitwisselt. Dat kan door door applicaties zoveel mogelijk te scheiden van de data en deze data bij de bron te bewaren. Burgers, bedrijven en ketenpartners van de overheid krijgen zo eenvoudiger toegang tot consistente en actuele data. Voor deze data-uitwisseling zijn goede platformen, API’s en verplichte standaarden onmisbaar.

4 principes

In de verklaring beloven de ondertekenaars zich in te zetten voor 4 sleutelprincipes rondom REST-API’s. Het eerste principe: Waar de overheid deze API’s inzet, gebeurt dat volgens de REST API Design Rules. Meer over de 4 principes bij Forum Standaardisatie(link naar andere website)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig