Desinformatie en online opruiing: wat kunnen overheden doen?

10-03-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Desinformatie, online opruiing of online bedreiging komen vaak voor. Ze kunnen de openbare orde verstoren en de (online) veiligheid van burgers bedreigen. Wat kunnen gemeenten en andere overheden daaraan doen? 3 handreikingen helpen bestuurders en ambtenaren verder op weg.

Kaders ontbreken

Veel ordeverstoringen hebben tegenwoordig een online component. Gemeenten willen bijvoorbeeld voor vroegsignalering online kunnen monitoren, maar daar zijn nog geen juridische kaders voor.

Handvatten

Ook zonder directe wettelijke basis zijn er mogelijkheden om verantwoord te monitoren én te handelen. 3 recente handreikingen geven daarvoor handvatten.

  1. Het ministerie van BZK publiceerde de Handreiking omgaan met desinformatie voor mede-overheden. Met juridische en praktische tips voor bestuurders en ambtenaren om de impact van desinformatie te verminderen.
  2. Noord Holland Samen Veilig publiceerde een interventiekaart(link naar andere website) met de signalering- en handhavingsmogelijkheden van gemeenten.
  3. Daarnaast stelde Noord Holland Samen Veilig met de factsheet Black Box een checklist op met juridische afwegingen(link naar andere website) voor online monitoring.

 

Minister Hanke Bruins Slot

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken over de handreiking Omgaan met desinformatie voor mede-overheden: “Gemeenten en andere overheidsorganisaties spelen een belangrijke rol in het publieke debat en ook in het beschermen daarvan. Deze handreiking draagt bij aan het vergroten van kennis over desinformatie. Daarnaast biedt het gemeenten en andere overheidsorganisaties handvatten hoe om te gaan met desinformatie wanneer ze hiermee te maken krijgen, bijvoorbeeld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.”

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig