EU stelt geld beschikbaar voor innovatie

10-03-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Heeft jouw organisatie een goed idee voor een innovatieve overheidsopdracht ? Dan is er wellicht geld vanuit de EU beschikbaar. De EU wil de interne markt (‘Single Market’) een boost geven door innovaties te stimuleren. Er is 4 miljoen euro beschikbaar voor innovaties die bijdragen aan de transitie naar een meer concurrerende, digitale, groenere en sociale economie. Dien het voorstel uiterlijk 3 mei 2022 in.

Early adaptor

Voor de Europese Unie moet de komende 10 jaar het ‘digitale decennium’ worden. De publieke sector speelt daar een grote rol in, bijvoorbeeld door early adopter te worden van innovatieve oplossingen. Dat vraagt wel om innovatieve aanbestedingsprocedures, de EU wil overheden met deze financiering dan ook stimuleren om hun inkoopcultuur te veranderen. Zodat ook kleine en middelgrote bedrijven mee kunnen doen met aanbestedingen.

Gezocht…

De EU zoekt naar innovaties die nog niet op grote schaal op de markt zijn, maar die die potentie wel hebben. De oproep richt zich daarom op voorstellen met de volgende doelstellingen:

  • Voorstellen waarin overheidsopdrachten benut worden als een instrument om innovatie op gebieden van groot openbaar belang te bevorderen;
  • Voorstellen die door de ingekochte/ontwikkelde innovatie een algemene positieve maatschappelijke waarde creëren;
  • Voorstellen die bijdragen aan capaciteitsopbouw en kennisoverdracht op het gebied van innovatieve overheidsopdrachten.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig