Gedeelde persoonsgegevens inzien via MijnOverheid

24-03-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Vanaf 14 maart 2022 kunnen burgers op MijnOverheid inzien met welke (overheid-)organisaties de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) worden gedeeld.

Op mijnoverheid.nl staan ook veel gestelde vragen en antwoorden én de contactgegevens van de organisaties die gebruik maken van de gegevens.

Gedeelde gegevens

In de BRP wordt informatie over burgers vastgelegd, zoals BSN, naam, geboortedatum, huwelijk of adres. De gemeente waar burgers staan ingeschreven houdt deze gegevens bij. Overheidsorganisaties halen deze gegevens uit de BRP op, als die noodzakelijk zijn om hun wettelijke taak uit te voeren. Denk hierbij aan het innen van belasting of het verstrekken van een uitkering. Ook organisaties met een maatschappelijke taak kunnen deze gegevens krijgen, zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Het delen van gegevens uit de BRP gebeurt automatisch. Burgers hoeven hiervoor geen toestemming te geven. Dit is wettelijk vastgelegd. In de wet staat ook met welke organisaties BRP-gegevens gedeeld mogen worden.

Regie op gegevens

Meer inzicht in en transparantie over hoe de persoonsgegevens door de overheid gebruikt worden is een belangrijk streven van dit kabinet. Het kabinet wil burgers meer regie geven op het gebruik van hun gegevens bij de overheid. Dit doet het kabinet door burgers stapsgewijs meer inzicht te geven in welke gegevens gedeeld worden, het mogelijk te maken gegevens eenvoudig aan te kunnen (laten) passen en in de toekomst waar mogelijk gegevens naar eigen wens te delen.

Momenteel is het via MijnOverheid alleen mogelijk om in te zien welke BRP-gegevens met welke organisatie gedeeld worden. In de toekomst wordt het ook mogelijk om via MijnOverheid zelf aan te geven met welke organisaties, buiten de overheid, gegevens gedeeld mogen worden. Dit kan dan alleen in die gevallen waar dit wettelijk is toegestaan. 

RvIG en de BRP

RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. 

In ons magazine IDee Editie 20 - 14 maart 2021 lees je een artikel over: Onze samenwerking met Logius om de BRP-verstrekkingen vanaf 14 maart zichtbaar te maken op MijnOverheid.

In ons magazine IDee Editie 19 - 16 december 2021 lees je een artikel over: Meer regie op eigen persoonsgegevens dankzij wijziging Wet BRP.

Zie ook

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig