Presentatie invoering Register Externe Veiligheid Omgevingswet

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op 22 april jl. heeft Vincent Aalbers ons op de ALV/themadag bijgepraat over de Omgevingswet en de invoering van het Register Externe Veiligheid in het bijzonder.

Voor wie er niet bij waren heeft Vincent zijn verhaal digitaal nog een keer gedaan. Zie

https://youtu.be/AszEriJodX4

Hij drong er op aan dat wij ons als informatieadviseur /- manager actief bezighouden met deze materie. Want, zoals Vincent zei, externe veiligheid is nu actueel maar er zullen de komende meer milieudossiers volgen. Denk aan bodem, geluid enz.

Hij behandelde puntsgewijs een aantal thema’s:

 • De invoering van het (R)EV gebeurt in goede interbestuurlijke samenwerking tussen IenW, IPO, VNG en ODNL. Dat is niet vanzelfsprekend. Het IenW/REV team doet de productie (register, technische aansluiting, dataconversie). De interbestuurlijke kerngroep Invoering (R)EV doet de ‘landing’ bij bevoegd gezag en OD’en.
 • De (R)EV staat tussen haakjes omdat het meer over vakinhoud, organisatie en bedrijfsvoering gaat dan over informatievoorziening of ICT. Vanuit juridisch en vakinhoudelijk perspectief moet veel werk door collega’s externe veiligheid worden gedaan, ook zonder register.
 • Dat neemt niet weg dat goed moet worden gekeken naar de dataconversie en de datasets die het ‘productieteam’ (in nauwe samenwerking met praktijkmensen) heeft gemaakt en beschikbaar stelt.

 

 • Er is wel adequate ICT ondersteuning nodig. Het productieteam levert daarvoor de Bevoegd Gezag Module. Die is welkom voor opslag, mutatie en aanlevering van gegevens – de meeste applicaties VTH ondersteunen dat nog niet.

 

 • De voorbereiding op het (R)EV vraagt capaciteit en expertise, inregelen van werkprocessen en opdrachtverlening aan en mandatering van de OD. Dat is de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement van de gemeente als bevoegd gezag. Dat heeft een bepalende rol in voorbereiding en borging hiervan in organisatie en bedrijfsvoering. Dat geldt zowel binnen de eigen gemeente als voor de te maken afspraken met de omgevingsdienst (sic).
 • Vanuit de interbestuurlijke aanpak van invoering (R)EV zijn speciaal voor lijnmanagement filmpjes gemaakt met een INTRODUCTIE https://www.youtube.com/watch?v=rpk8EkOeNi0
  en een GESPREKSAGENDA https://www.youtube.com/watch?v=CHkzyueKBO8

 Daarom dringend verzoek van Vincent om

 1. De filmpjes voor het lijnmanagement te bekijken
 2. Met het lijnmanagement in jouw gemeente actief in gesprek te gaan
 3. Hen deze filmpjes aan te reiken

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig