Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV)

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Door de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), die in 2023 van kracht gaat, krijgen inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die ze daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing.

DE GEVOLGEN VAN DE WMEBV VOOR GEMEENTEN

5 gemeenten voerden met steun van de VNG een pilot uit om de haalbaarheid van de WMEBV te testen. Op grond daarvan vroeg de VNG aan zowel de minister als het parlement om de invoering geleidelijk in werking te laten treden. De pilot leverde ook een stappenplan op dat andere gemeenten kunnen gebruiken bij de implementatie van de wet.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig