Wet open overheid van kracht

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Vorige week, op 1 mei, is de Wet open overheid (Woo) in werking gegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en geeft iedereen het wettelijk recht op toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast verplicht de Woo bestuursorganen tot actieve openbaarmaking.

Binnen de Wob was dat anders. Daarin bestond de wettelijke plicht voor de overheid om informatie aan te leveren op verzoek. De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken en geldt voor alle bestuursorganen. Al deze organisaties krijgen in de loop van de tijd een koppeling met de website open.overheid.nl(link naar andere website). Zij moeten ervoor zorgen dat informatie daar te vinden is, zoals wetten, convenanten en onderzoeksrapporten. In fases zal er zo steeds meer overheidsinformatie beschikbaar komen.

Indienen bij meer organisaties

Het indienen van een Woo-verzoek kan nu bij meer overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Nationale ombudsman. Of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Verder komt bij alle overheidsorganisaties een Woo-contactpersoon. Deze helpt bij vragen van burgers en journalisten over de beschikbaarheid van publieke informatie.

Eerste hulp bij Woo

Misschien heb je in aanloop naar 1 mei al van alles gelezen over de Woo, maar mis je nog wat praktische handvatten. Hier vind je een aantal tips op een rij.

Meer weten over de aanloop?

Kijk voor informatie over de totstandkoming van de Woo in ons dossier Wet open overheid.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig