Meedoen aan bestuurlijke gesprekken digitale veiligheid

19-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert bestuurlijke gesprekken over digitale veiligheid. Het doel is om kennis te delen en om het thema digitale veiligheid hoger op de bestuurlijke prioriteitenlijst te krijgen en houden.

Tijdens de gesprekken kunnen gemeentebestuurders ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Dit voorjaar zijn al een aantal gesprekken geweest. In het najaar en de winter volgt een nieuwe reeks met gespreksmomenten. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden.

Onderwerpen

De bestuurlijke gesprekken gaan over de volgende thema’s:

  • Digitale en gedigitaliseerde criminaliteit
  • Digitale veiligheid van de eigen organisatie
  • Cyberincidenten in de samenleving, online aangejaagde ordeverstoringen en maatschappelijke ontwrichting
  • Leiderschap

Gespreksleiders

In een interactieve spelvorm leiden cyberburgemeesters de gesprekken, waaronder burgemeester Nanning Mol. Op die manier willen zij de bewustwording bij bestuur, topmanagement en professionals op het gebied van informatiebeveiliging vergroten.

Hoe werkt het?

De gesprekken duren 2 uur. In de Pleio-omgeving van de Agenda Digitale Veiligheid(link naar andere website) vind je de gespreksplanning van september tot eind 2022. Vanuit die Agenda Digitale Veiligheid(link naar andere website) ondersteunt, faciliteert en adviseert de VNG gemeenten bij de digitale transitie.

Gemeenten die willen deelnemen, melden hun burgemeester samen met de gemeentesecretaris, functionaris gegevensbescherming, CISO en/of medewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV’er) aan via teamadv@vng.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig