Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding ingesteld

16-06-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

De samenstelling van het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, ingesteld vanwege de Wet open overheid, is grotendeels bekend.

De ministerraad heeft op 3 juni ingestemd met de benoeming van Ineke van Gent als voorzitter. Samen met Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad), Martin Berendse (directeur van de Openbare Bibliotheken Amsterdam) en 2 nog te benoemen leden gaat zij het adviescollege vormen. Het college wordt ondersteund door een ambtelijk bureau.

Adviseren en bemiddelen

Het adviescollege gaat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Ook krijgt het college een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers.

Het adviescollege is nu nog in de ‘kwartiermakersfase’, maar streeft ernaar om vanaf september bemiddelingszaken aan te nemen. Dan verschijnen ook de eerste adviezen.

Sinds 1 mei van kracht

De Wet open overheid werd in oktober 2021 aangenomen door de Eerste Kamer en is sinds 1 mei 2022 van kracht. Het instellen van een onafhankelijk adviescollege is 1 van de maatregelen naast de wet om de openbaarheid van de overheid te vergroten.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig