Opensourcewerken, de vrijblijvendheid voorbij

27-10-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Opensourcewerken zou de norm moeten zijn bij de overheid. Dat laat het onlangs verschenen rapport ‘Opensourcewerken, de vrijblijvendheid voorbij’ zien.

In 2020 presenteerde het ministerie van BZK het kabinetsstandpunt ‘Open, tenzij’. Kern hiervan is dat overheden worden opgeroepen de broncode van software – ontwikkeld met publieke middelen – zo veel mogelijk open source te publiceren.

Dit uitgangspunt vindt nog maar beperkt navolging. Hierdoor worden de vruchten van het opensourcewerken nog onvoldoende geplukt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • vergroten van vertrouwen van bewoners in de digitale diensten van de overheid;
  • de overheid als een aantrekkelijke werkgever voor digitaal talent;
  • meer overheidsbrede samenwerking en innovatie;
  • het verkleinen van de afhankelijkheid van leveranciers.

Voorbeeldrol

“In de afgelopen 2 jaar hebben we op het vlak van bewustwording en kennisdeling al hele mooie stappen gezet. Maar we hebben ook verschillende kansen om open source te werken gemist. Vanuit BZK willen we nu een voorbeeldrol pakken. Opensourcewerken moet binnen BZK (en uiteraard de gehele overheid) de norm worden. Dit rapport laat zien dat dit kan en geeft een eerste aanzet voor hoe we dat met elkaar kunnen gaan doen”, aldus Koos Steenbergen, beleidsadviseur open source bij BZK.

Afwegingskader en invoeringsstrategie

In het rapport ‘Opensourcewerken, de vrijblijvendheid voorbij’(link naar andere website) is een afwegingskader en een invoeringsstrategie opgenomen. Het afwegingskader kan overheidsbreed worden ingezet en biedt houvast. Belangrijkste hierin is dat ‘Open, tenzij’ juridisch wordt onderbouwd vanuit de Wet open overheid. Broncode van de overheid is immers overheidsinformatie. Ook geeft het rapport aanbevelingen hoe het opensourcewerken kan worden ingevoerd.

Meer weten?

Wil je meer weten of meepraten over open source? Kijk dan eens op opensource.pleio.nl(link naar andere website)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig