Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitnodiging bijzondere themabijeenkomst "Common Ground" op 1 november 13:00 uur a.s. in Utrecht

17/10/2017

Tijdens de vakantieperiode heeft een delegatie van onze verenigingen zich bezig gehouden met een opdracht van de Taskforce Samen Organiseren die we vlak voor de vakanties ontvingen. We hebben u hierover in september geïnformeerd. De tekst van de opdracht vindt u in de bijlage samen met een beschrijving van de idee die eraan ten grondslag ligt.

We hebben een aantal ICT experts uit eigen gelederen samen met een aantal prominente gemeentelijke dienstverleners gevraagd om deze handschoen op te pakken. Dat hebben zij tijdens een succesvolle werkconferentie op 25 september jl. met verve gedaan. Onder de werktitel “Common Ground” hebben we de Taskforce vervolgens een voorstel gedaan en we zijn verheugd te kunnen melden dat de Taskforce met enthousiasme heeft ingestemd met dit voorstel en ons heeft gevraagd dit idee nader uit te werken.

Hoogste tijd nu om ook u hierover te informeren. Wij nodigen u daarom van harte uit om tijdens een gezamenlijke themabijeenkomst van IMG en VIAG op woensdagmiddag 1 november kennis te nemen van de resultaten en het voorstel. Er is dan uiteraard ook volop gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud maar ook over het vervolg van Common Ground. Meldt u zich zo direct aan voor deze bijeenkomst, we verwachten en hopen op een grote opkomst.  

Deze bijeenkomst van 1 november a.s. is alle bestemd voor gemeenteleden. Voor aanmelding klik https://viag.nl/events/viag-img-bijzondere-themabijeenkomst-common-ground-utrecht 

Op 13 en 14 november staat dit onderwerp ook centraal op het VIAG congres zie www.viagcongres.nl