Vanuit het bestuur; Aanvulling op eerder gegeven stemadvies nav ingediende moties

21-06-2022 • Geplaatst in VIAG door Manon Ebbers • 0 Reactie

Op 9 juni hebben wij ons stemadvies voor de VNG ALV met jullie gedeeld. Daarin hebben we verschillende aandachtspunten genoemd rondom DSO, informatieveiligheid en de uitdaging om alle ambities en plannen realiseerbaar te houden.

We zien dat verschillende gemeenten op oa deze thema’s moties hebben ingediend. 

Wij hebben nu specifiek gekeken naar de moties op het gebied van informatievoorziening en ICT. Op deze 3 moties geeft VNG het preadvies om deze over te nemen. De 4de motie die we hier noemen staat iets verder van ons af. Echter zien we wel steeds meer samenwerking met de veiligheidsregio’s, vandaar dat we ook deze er nu uitlichten. De samenwerking zit op het gebied van informatieveiligheid en crisisbeheersing.

  1. Motie Gemeenten Achterhoek: “Concrete planning verbetertraject Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) na invoering van de wet en realistische communicatie” 
  2. Motie Wijk bij Duurstede, Heemstede en Noordoostpolder “Structurele aandacht en financiering voor informatieveiligheid op lokaal niveau” 
  3. Motie Heemstede: “Versterking wisselwerking gemeenten - de VNG”
  4. Motie Utrechtse Heuvelrug “Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s” 

Alle moties met de preadviezen vanuit VNG zijn op de website van VNG de ingediende moties, inclusief het preadvies vanuit VNG, te lezen.

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig