Posts onder VNG

28/09/2021 11:47
Trendupdate: digitalisering en mensenrechten

28/09/2021 11:45
Oproep aan de nieuwe Tweede Kamercommissie Digitale Zaken

22/09/2021 09:38
Taskforce Samen Organiseren

02/09/2021 13:50
Aanmelden bij RvIG voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden voor eIDAS of BSN gebruik

02/09/2021 13:47
Doe mee met Demodam: de Common Ground showcase website

02/09/2021 13:44
Security Check Procesautomatisering

02/09/2021 13:42
Vertraging bij Pilots voor wet Digitale Kanalen

02/09/2021 13:40
Webinar 'Omnichannel aanpak in de praktijk' 30 september

02/09/2021 13:34
Strategische tafel voor deelnemers Groeipact Common Ground

19/08/2021 12:12
GT Microsoft

09/07/2021 11:05
Rondetafelgesprekken van VNG Aanjaagteam digitale toegankelijkheid met marktpartijen: deelnemers gezocht!

01/07/2021 11:25
Blog Nathan Ducastel: efficiënt én legitiem

01/07/2021 11:23
Praat en denk mee over notificatieservices

17/06/2021 12:52
Winnaars GemeenteDelers bekend

17/06/2021 12:13
Nathan Ducastel ook de komende periode directeur VNG Realisatie

03/06/2021 12:04
Concept Metadatastandaard MDTO gepubliceerd

03/06/2021 11:56
Interview: de impact van een hack in de gemeente

03/06/2021 10:15
Kennis van informatietechnologie is essentieel voor bestuurders

03/06/2021 10:13
Trendupdate: de impact van de platformeconomie

26/05/2021 11:32
Agenda en stukken ALV van de VNG op 16 juni 2021 met VIAG stemadvies

26/05/2021 11:26
GT End User Devices aanbesteding is gestopt

20/05/2021 11:47
Brief VNG Realisatie over Java Licensering

20/05/2021 11:40
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering: de resultaten in 2020

20/05/2021 11:31
Verlenging inschrijvingstermijn GT Mobiele Communicatie 3

12/05/2021 12:06
Common Ground in uitvoering, lessons learned

06/05/2021 11:56
Kijktip! Impact en lessen van de hack in Hof van Twente

06/05/2021 11:42
Aanjaagteam helpt gemeenten met digitale toegankelijkheid

09/04/2021 11:43
Nieuwe versie privacy borgingsdocument

09/04/2021 11:31
Dringend advies: Dwing zo snel mogelijk 2-factorauthenticatie af

09/04/2021 11:25
Lessen uit de hack bij gemeente Hof van Twente

25/03/2021 11:53
Handreiking “Van WOB naar WOO”

25/03/2021 11:19
Derde week van Grip op Informatie

11/03/2021 13:02
Tussentijdse wijziging Standaard VWO

25/02/2021 12:43
Informatievoorziening Wet Inburgering

11/02/2021 11:33
Nieuwe factsheet incidentmanagement

28/01/2021 13:16
Algoritme register Amsterdam

28/01/2021 12:27
“Wie komt helpen blussen bij een digitale brand?”

08/01/2021 11:02
Duiding en stemadvies Algemene Ledenvergadering VNG op 12 februari 2021

18/12/2020 09:48
Algemene Ledenvergadering VNG op 12 februari 2021

29/10/2020 11:08
AI binnen gemeenten: van hype naar praktijk

29/10/2020 10:57
Oefenscenario’s digitale incidenten gemeenten nu beschikbaar

29/10/2020 10:20
Terugblikken Fieldlab Digitale overheid in transitie

20/08/2020 13:08
Veilig, efficiënt en privacyproof data uitwisselen

02/07/2020 11:16
G4 ontwikkelt handreiking voor bestrijding gevolgen cybercrises

02/07/2020 11:15
Alles over digitaal vergaderen en digitale participatie

02/07/2020 11:13
Blog: Ontneem managers hun verantwoordelijkheid niet

02/07/2020 11:06
VNG vraagt opheldering over digitale machtigingsvoorziening

02/07/2020 10:56
Websitemetingen op een landkaart: neem ze met een korreltje zout

02/07/2020 10:46
Meer data over openbare orde en veiligheid op Waarstaatjegemeente

02/07/2020 10:44
Nathan Ducastel: “Intern verbinden, extern versterken”

26/05/2020 11:00
Digitale Agenda Gemeenten 2024

26/05/2020 10:57
Vertrek VNG regio accountmanagers en wat betekend dat voor gemeenten?

25/05/2020 18:20
Stemadvies VNG Ledenraadpleging

23/04/2020 11:03
Nieuwe CheckID app van DigiD

23/04/2020 10:47
Betrouwbaarheidsniveaus van gemeentelijke online dienstverlening

23/04/2020 10:43
Gemeentelijke uitvoering tijdens de coronacrisis

11/03/2020 12:40
Demomiddag Fieldlab Digitale Overheid voor alle stakeholders - geannuleerd

13/11/2019 15:52
Agendapunt 9 – Principes Digitale Samenleving

13/11/2019 15:51
8c3 Verkenning (inrichting) beheer GGU

13/11/2019 15:50
8c2 Verkenning verbreding GGU

13/11/2019 15:50
8c1 Voortgang transitiestrategie Common Ground

13/11/2019 15:49
8C Verkenning verbreding GGU, Verkenning beheer GGU en Transitiestrategie Common Ground

13/11/2019 15:48
8b Jaarplan GGU

13/11/2019 15:47
8a VNG agenda 2020

13/11/2019 15:47
Agendapunt 8 – VNG prioriteiten 2020

30/05/2019 10:06
Uitvraag 'Principes voor de digitale samenleving'

01/05/2019 12:09
Gemeenten op weg naar de Wet Open Overheid (WOO)

21/02/2019 12:05
Peter Hennephof, gemeente secretaris van Den Haag, nieuwe voorzitter Tasforce Samen Organiseren

21/02/2019 12:01
I4sociaal, samenwerken tussen de gemeenten Groningen, Deventer, Enschede en Zwolle

21/02/2019 11:57
Update proces standaardverklaring

16/01/2019 11:19
VNG realisatie zoekt ambassadeurs!

19/11/2018 21:10
Reactie VIAG en IMG 100.000+ op Agenda BALV VNG 30 november 2018

20/09/2018 11:32
Draag bij aan het aanscherpen van de verwerkersovereenkomst voor gemeenten

05/09/2018 11:17
Uitnodiging 2e fieldlab "Samen Organiseren"

23/08/2018 10:33
Interbestuurlijke leerreis Omgevingswet

10/07/2018 22:21
Input gevraagd over nieuw ontwerp Verwerkersovereenkomst

04/07/2018 11:04
Factsheet "Samen organiseren in de omgevingswet”

15/06/2018 11:10
reactie VNG op artikel in het blad Binnenlands Bestuur over het IBP

13/06/2018 12:26
Nico Romijn kwartiermaker CIO-functie VNG

07/06/2018 09:30
Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering VNG gepubliceerd

06/06/2018 19:34
Stem-advies VNG ALV t.a.v. GGU Jaarprogramma 2019 en financiele bijdrage Fonds GGU voor 2019

03/05/2018 10:54
Huidige i-Spiegel wordt opgeheven

04/05/2018 11:56
Vakgroep Infomatieveiligheid en Gegevensbescherming - Utrecht, 24 mei 2018

26/04/2018 22:24
Checklist en handreiking voor informatievoorziening Omgevingswet

08/03/2018 10:24
Alle gemeenten naar IPv6

06/03/2018 23:14
VNG een ledenbrief over Functionaris Gegevensbescherming (FG)

05/03/2018 22:03
Vacature VNG Realisatie: Tijdelijke opdracht - Business analist processen Omgevingswet (UIVO)

27/02/2018 20:37
Congressite Back to the future live! Meer dan 50 inloopsessies bekend!

20/02/2018 22:13
Oproep: gemeentelijke deelnemers aan de Fieldlab Common Ground gezocht

25/01/2018 18:19
Vraag Taskforce Samen Organiseren: Gemeenten en gebruik van KNOOP

12/10/2017 12:11
VNG tekent contract GT Vaste communicatie

12/10/2017 12:02
VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!

08/10/2017 21:48
Verenigingsmanager voor IMG100.000+ en VIAG samen!

18/09/2017 22:31
Taskforce Samen Organiseren van start!

31/05/2017 21:02
Stemadvies aan de leden VNG over de GGU

29/05/2017 10:24
KING helpt gemeenten bij implementatie van AVG

23/05/2017 10:48
Leerreis "Aan de slag met de Omgevingswet" van start

18/05/2017 14:00
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Samen Organiseren)

04/05/2017 11:03
VNG wil compensatie BZK voor 93,6 miljoen GDI-kosten

25/04/2017 09:22
Terugkoppeling internetconsultatie wet GDI

06/04/2017 11:01
Aankondiging publicatie aanbestedingen GT Vaste Communicatie en GT Mobiele Communicatie 2 VNG/KING

09/03/2017 12:03
Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, 16 februari 2017

03/02/2017 15:34
VNG Ambtelijke Top Conferentie

12/01/2017 12:09
Omgevingswet: iedereen toegang tot dezelfde informatie

30/11/2016 11:27
Landelijk onderzoek naar het gebruik van gemeentelijke digitale dienstverlening

24/11/2016 11:38
Vierde blog Ambassadeur Gemeenten bureau Digicommissaris

20/10/2016 17:18
Gebruikers in verzet tegen tariefsverhoging Vicrea.

17/10/2016 10:45
Oproep tot reactie: stukken voor regieraad interconnectiviteit dd. 25 oktober a.s. beschikbaar

29/09/2016 15:45
Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

02/09/2016 11:16
Zichtbare resultaten Digitale Agenda 2020

30/06/2016 12:36
ALV VNG stemt in met verzoeken Digitale Agenda 2020

30/06/2016 12:26
Suwinet: verbetering zichtbaar, nog wel werk aan de winkel

17/06/2016 13:00
Invoeringswet Omgevingswet: factsheet over Omgevingsplan

17/06/2016 13:55
Govroam en VNG publiceren nieuwe flyer

16/06/2016 23:42
VNG/KING publiceert een thriller over de Digitale Agenda 2020

30/05/2016 22:12
Stemadvies voor de ALV van de VNG op 8 juni 2016

20/05/2016 12:14
Digitale Agenda 2020: de thema's in 2017

24/05/2016 12:13
Algemene Ledenvergadering van de VNG - belangrijke stukken aangeleverd

06/05/2016 12:27
Vooraankondiging Workshop Informatiekundige aspecten van samenwerkende gemeenten 24 juni 2016

15/04/2016 13:45
Gezamenlijke reactie VIAG en IMG 100.000+ op advies VNG over collectieve inkoop

10/04/2016 21:12
Mogelijkheden collectivisering ICT & dienstverlening verkend

21/01/2016 22:34
Uitnodiging ideeënsessie ¨Digital signage voor gemeenten¨

04/01/2016 16:29
Wat betekent de Meldplicht Datalekken voor gemeenten?

10/12/2015 11:15
Marktscan Digikoppeling gestart

10/12/2015 11:04
Big data als antwoord op maatschappelijke vraagstukken?

10/12/2015 10:57
Informatiemanagers onderschrijven ambities Omgevingswet

26/11/2015 11:37
Eerste vijf gemeenten in Nederland met open raadsinformatie

23/11/2015 22:01
Het VNG/KING Nieuwjaarscongres – De Toekomst is nu!

12/11/2015 12:10
Privacy: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming & de Meldplicht Datalekken

08/11/2015 11:50
VNG: Uitnodiging Buitengewone ALV 30 november 2015

26/10/2015 17:23
VNG over Privacy: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming & de Meldplicht Datalekken

17/09/2015 13:33
Gigantische aanbesteding mobiele telefonie VNG

01/09/2015 13:13
Uitnodiging Workshops Visiedocument en de Doelarchitectuur Omgevingswet

10/07/2015 10:54
Werkateliers Sturing in het sociaal domein: een kwestie van beleid en uitvoering

29/06/2015 08:55
Uitnodiging - Workshop Digitaal 2017

15/06/2015 13:35
Gemeenten verminderen administratieve lasten sociaal domein

15/06/2015 13:32
Groen licht ALV van de VNG voor Digitale Agenda 2020

03/06/2015 22:02
Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering van de VNG

18/05/2015 12:47
VNG presenteert voorstel De Digitale Agenda 2020

26/04/2015 13:14
Utrechtse burgemeester Van Zanen beoogd voorzitter VNG

26/04/2015 13:06
VNG-bijeenkomsten Europese privacyverordening

23/04/2015 14:54
Overheid 360 - Thema-ochtend IMG100.000+ Leveranciersmanagement

14/04/2015 15:38
Verkenning ICT inkoop en inkoopvoorwaarden

14/04/2015 15:35
Ondertekening Convenant Informatieveiligheid

01/04/2015 14:53
Nieuw IBD-product: Handreiking Communicatieplan Informatiebeveiliging

20/03/2015 11:04
WOB verzoek KRO NCRV - verdere ontwikkelingen

17/03/2015 08:52
Wob verzoek KRO NCRV aangepast

10/03/2015 22:38
Nadere specificatie van het WOB verzoek van KRO NCRV

09/03/2015 22:45
Hoe om te gaan met Wob-verzoek ICT

08/03/2015 11:54
WOB verzoek KRO-NCRV - reactie VNG op VNG forum

03/03/2015 22:27
WOB verzoek aan alle gemeenten

24/02/2015 23:35
Gemeentelijke visie Stelsel van Basisregistraties door commissie D&I vastgesteld

24/02/2015 09:04
Inventarisatie t.b.v. Dienstvelening en Informatiebeleid

27/01/2015 21:11
Inschrijving Work in Progress Congres 2015 geopend

09/01/2015 10:45
Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014

20/12/2014 16:22
Slotevent i-NUP en Operatie NUP

18/12/2014 11:33
Informatieveiligheid heeft aandacht raadsleden

07/10/2014 12:00
e-Awarenes​s bijeenkoms​ten voor bestuurder​s

01/10/2014 12:14
Bijdrage VIAG aan Nationaal Programma Digitale Overheid

01/10/2014 11:57
VIAG ledenraadpleging verbetering DigiD-audit

10/07/2014 13:31
Nieuwe leergang informatiemanagement: sterk aanbevolen!

08/07/2014 10:02
i-NUP Academy voortgezet in Leergang Informatiemanagement bij VNG Academie

Nuttige links

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig